DELUXE BUNKER UK & BUNKER BG

BUNKER BG е в процес на продажба на участието си в DELUXE BUNKER UK, част от групата DELUXE GROUP

Двете компании запазват партньорски отношения.

BUNKER BG ще отговаря за Инвестиционното проектиране и по нейна експертиза DELUXE BUNKER UK ще изгражда бункери на територията на Англия.