Десислав Панов

Co-founder & Manager

Управлява процеса по проектиране и изграждане на бункерите, контакт с контрагенти, технически лица и менажиране на екипа.

  • 2007 г. - завършва висшето си образование със степен магистър по „Счетоводство и контрол” в УНСС;
  • Специалицира върху Вътрешен контрол в организацията. Подобрява знанията и качествата си посредством завършени курсове по „Прогнозиране и планиране”, „Внедряване и управление на процеси чрез HACCP система за контрол на критични точки” и „Системата за управление на качеството ISO 9001”;
  • Участва в проекти за изграждане на производствени и търговски бази, консултантска дейност в областта на строителството, придобиване и управление на недвижими имоти;
  • С повече от 10 години опит в търговския и жилищния сектор, Десислав Панов има солиден опит в строителната индустрия;
  • Посветен на идеята за изграждането на убежища/бункери, които гарантират спокойствие и сигурност и същевременно надхвърлят очакванията на клиента относно поддържането на стандарта на живот и дори неговото подобряване;
  • „Изграждането на убежище е едно емоционално пътуване за клиента, а това, което се изисква от нас, е да използваме своите знания и умения, за да го посъветваме и да го водим през процеса”.

Екип