Диана Зашева

Office Manager

Връзка с клиенти, организиране на екипи, административни и надзорни функции.

  • 16-годишен административен опит като военен служител във Висше военно транспортно училище "Тодор Каблешков", превърнато в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Р. България;
  • Придобива оперативен опит в структурата на сили за специални операции. Висока способност за анализ на данни и умения за работа в екип;
  • Завършен частен курс по "Мениджмънт". В последните години добива опит в сферата на недвижимите имоти и строителството, в областта на управлението на екипи и процеси;
  • Опит в подготовката на договори и документи, комуникация със строителни компании, адвокатски кантори, банкови служители, нотариуси и клиенти;
  • "Дългогодишният опит във военна структура е спомогнал да докажа пред себе си, че дисциплината, отговорността и стриктното изпълнение на поставени цели и задачи е в основата на всеки успех. Прецизното и качествено изпълнение, водещо до удовлетвореност на всеки клиент, е мотив за постоянно усъвършанстване и повишаване качеството при организиране, координиране и изпълнение на всеки нов проект."

Екип