Стъпки

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

 

СРЕЩА

Запишете си среща като се обадите или ни пишете и ще се свържем с Вас. На срещата ще Ви запознаем с видовете бункери, инсталации и подходящи за Вас проекти.

ПРОУЧВАНЕ И ОФЕРТА

Подписваме "Договор за проучване и проектиране". Ще направим проучване на терена за изграждането на бункера, като създадем идейни проекти, на база на които ще получите оферта.

 
 

ДОГОВОР

След приемане на офератата пристъпваме към подписването на "Договор за изграждане". В него ще бъдат описани етапите на плащане и сроковете за изпълнение.

ИЗГРАЖДАНЕ НА БУНКЕР

Откриваме строителната площадка. Следва изграждане на бункера, монтаж на всички прилежащи инсталации, обзавеждане, възстановяване и озеленяване.

 
 

ПРЕДАВАНЕ

След монтаж инспектираме всяка една инсталация и сертифицираме годността й. При издаване на обекта ще получите папка с инструкции и съвети за експлоатация.