Инструкции за бункер

По време на изграждане на Вашия бункер всички системи се тестват многократно. След приключване на строителството се прави Генерален тест. В него се изпитват всички системи при симулация на реална обстановка. Предварително ще преминете подробен инструктаж и ще получите папка с инструкции за ползване на системите и Сертификат за сигурност.

Червена книга

Червена книга

При предаване на обекта ще получите папка с подробни инструкции за ползване на бункера. В нея са описани всички стъпки на действие, през които да преминете в критична ситуация. Вътре е включено упътване за оценка на ситуацията и съпътстващи действия. Разгледани са различни събития и как да противодействате. Включва:

  • Оценка на ситуацията;
  • Първостепенни мерки;
  • Второстепенни мерки;
  • Указания за продължително пребиваване;
  • Действия при излизане на повърхността;
  • Други.
Сертификат

Сертификат

В деня на предаване на обекта се прави Финален тест, в който лично взимате участие. Преди него ще бъдете подробно инструктирани и запознати със системите и видовете мерки в извънредна ситуация. От BUNKER BG издаваме Сертификат за сигурност. Сертификатът удостоверява, че всички системи работят сигурно и надеждно, а Вие сте сертифициран Главен оператор-ползвател на бункерното убежище. Документът дава правото на гаранционно обслужване.