Изложение ХЕМУС 2022

Отбранителни продукти и услуги

В периода между 01.06. и 04.06.2022 година се проведе Международното изложение за отбранителни продукти, услуги и сигурност „ХЕМУС 2022” в гр. Пловдив, България.

BUNKER BG участва със свой щанд в палата №7 на Международното изложение „ХЕМУС 2022” и представи своите продукти и услуги в сферата на сигурността. На щанда бяха показани макет на бункер, 3D визуализации и различни рекламни материали, чрез които нашият екип запозна гостите с всички продукти на компанията.

Представяне на Защити

Бункерите и Паник стаите, проектирани от нас, предизвикаха огромен интерес сред специалистите и гостите на изложението. Беше представен и продуктът „Секюритизация на съществуващи обекти“, чрез който даваме възможност на клиентите да превърнат своята къща или вила в убежище с много високо ниво на сигурност и автономност.

Иновативни продукти

Предложените от BUNKER BG иновативни продукти, гарантиращи сигурност и оцеляване, бяха високо оценени от държавния и частния сектор. Продуктите ни дават възможност на клиентите да бъдат надеждно защитени за дълъг период от време в случай на множество заплахи от най-различно естество, като например производствени аварии и замърсявания, война, безредици, престъпност, срив в електроподаването, срив в комуникациите, разпадане на системите за хранителни доставки, резки климатични промени или бедствия и много други.

Широк интерес

Щандът ни беше посетен и разгледан както от множество ръководители от държавния сектор, така и от Български и чуждестранни бизнесмени. BUNKER BG беше първата компания предлагаща Бункери, Паник стаи и Защита на дома за 27-годишната история на Международното изложение „ХЕМУС 2022” в гр. Пловдив.

Диплом за участие

Диплом за участие

По този повод в края на изложението BUNKER BG беше наградена с плакет от зам. министъра на отбраната на Република България в качеството му на съорганизатор и патрон на изложението „ХЕМУС 2022” . Получихме награда - грамота от Директора на Пловдивския панаир и домакин на изложението за иновативна компания, предлагаща продукти с много високо ниво на сигурност със стратегическо приложение както в държавните структури, така и в частния сектор.