инж. Явор Писанов

Chemical Engineer

Проектиране и изграждане на пречиствателната станция, анализ на водите и ВиК инсталациите.

 • Инженер-химик, завършил ХТМУ – София, специалност Инженерна химия с Френски език;
 • Започва кариерата си в Химкомплект Инженеринг АД. Съвместно работи с водещи проектанти по проекти в областта на химическата индустрия;
 • Участва активно и дава своя принос за реализиране на проекти на дружества за предприятия като Агрополихим АД и Аурубис България АД;
 • От 2006г. е член на КИИП;
 • През 2008г. получава пълна проектантска правоспособност по част технологична на инвестиционния проект от Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране в България;
 • През 2009г. започва работа като проектант в Енергопроект ООД, където главно се занимава с сяроочистващи инсталации, които се прилагат в ТЕЦ към Брикел ЕАД;
 • В следващите години специализира в обработката на води и през 2010г. започва като инженер-проектант, а по-късно работи и като мениджър бизнес развитие в английската фирма Уотърман Технолоджи ООД;
 • 2010г. става член на БАВ. Отговаря за внедряване на нови технологии и по-специално мембранни технологии и мембранни биореактори;
 • От 2012г. работи в Аквахим АД, като продуктов специалист по обработка на води в отдел Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол. Участва в разработване на различни проекти и доклади. Успешно завършва обследване и докладва за възможностите за подобряване на методите за обеззаразяване на питейни води, възложено от ВиК Благоевград. Отговаря за внедряването на контролно-измервателни прибори и лабораторни апарати;
 • Специализира в аналитичните промишлени сензори и анализатори на световни производители, като Thermo Scientific, LAR и Teledyne;
 • През 2019г. е продуктов специалист в Metrohm България;
 • От началото на 2020г. е основател на Хъб за Процеси и Апарати. Целта на организацията е да помага на специалисти, инженери по част технологична и автоматизация на производството, ръководители, производители на технологично и инструментално оборудване, индустрии и университети, като предлага средище - професионална платформа за споделяне, търсене и намиране на проекти, технологично оборудване, КИПиА оборудване, статии, видео презентации и много други в сферата на Процесите и Апаратите;
 • През 2020г. се включва в екипа от специалисти на BUNKER BG. През цялото време инж. Явор Писанов поддържа и продължава своята активна проектантска дейност;

Екип