доц. д-р Иван Стефанов

Main Projects Specialist

Главен специалист "Животоподдържащи системи" и консултант по проектите.

 • Доктор к.ф.н. по Физика - 1989г. към Софийски университет на Физически факултет, СНС на ВАК по Физическа електроника и радиофизика;
 • Сертифициран от Национален център по Радиобиология и Радиационна защита - квалификационно ниво ИЙЛ 4;
 • Член на съюза на физиците в България – от 1992г.;
 • Доцент във Физическия факултет на Софийски университет - от 2000г.;
 • Заместник-Декан на Физически факултет при Софийски университет - два мандата от 2007г.;
 • Ръководител на договори с фонд Научни изследвания, фонд “Еврика”, Национален център по Метрология и др.;
 • Ръководител на Лаборатория по лазерна техника към Физически факултет на Софийски университет - от 2004 до момента;
 • Създаване на практикума по Лазерна спектроскопия и създаване на ръководства за упражнения;
 • Настоящ лектор във Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски";
 • Сервизен инженер на рентгенова апаратура за проверка на стоки и багажи в митниците към „Хидролок ЕООД“;
 • Специализация в Университета Северен Париж.  Участие в международни специализирани научни конференции;
 • Ръководител на 30 дипломанти и 1 докторант;
 • 42 научни публикации в списания през последните10 години;
 • 25 доклада на международни конференции;
 • 142 цитирания в статии в реномирани международни списания;
 • Активно участие в повече от 20 договора с научен и приложен характер;
 • Присъединява се към екипа на BUNKER BG като Главен специалист "Животоподдържащи системи".

Екип