инж. Любен Сигридов

Founder

Основател - отговаря за цялостната дейност.

  • 2007 г. завършва Инженерна Физика към Физически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“;
  • Магистър по „Квантова електроника“. Специализира в областта на фотонните генератори;
  • Впоследствие се преориентира към Финанси, като завършва курс за „Инвестиционен консултант“;
  • 2009г. - 2015г. развива отдел за потребителско кредитиране към финансово дружество;
  • От 2015 г. работи върху създаването и разпространението на софтуер с високо ниво на сигурност, обслужващ финансови и колекторски дружества;
  • Паралелно развива компания в областта на строителството и недвижимите имоти;
  • „С дейността на BUNKER BG искам хората да получат сигурност и спокойствие за себе си и близките си.  В екипа си имаме специалисти, с които гарантираме високо качество на изпълнение.  Държим на коректност и безупречност в действията си. Можете спокойно да ни се доверите и да знаете, че Вашият бункер ще бъде образец, по нищо неотстъпващ на западните модели."

Екип