инж. Станислав Кръстев

HVAC Engineer

Верифициране, валидиране и синхронизиране на ОВК проекти по пречистване на въздуха и вентилационна система с партньорите ни от Швейцария.

 

 • Служил в химически войски на РБ  - "Ядрена и химическа защита";
 • 2006г. - завършва "Технически университет - София", Магистър "Машинен инженер" със специалност "Системи за поддържане на микроклимата“ и втора специалност със степен Бакалавър - "Педагог";
 • Спечелено "1-во място" в "Team Design" при надпревара с участници от всички Технически Университети от цяла Европа - "BEST Engineering Competition - 2007" - Рига, Латвия; 
 • Член  на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" като проектант с Пълна Проектантска Правоспособност, сертифициране за Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилно, Топло и Газоснабдяване;
 • Ръководител на частно проектантско бюро;
 • Ръководител на екипа по проектиране и авторски надзор на ОВК инсталации за офис сгради, хотели, болници и жилищни сгради в частна фирма; 
 • Изграждане на ОВК инсталации;
 • Проектиране и авторски надзор на хладилни инсталации за магазини, бензиностанции и други;
 • Участва в множество големи проекти и авторски надзор по част ОВК;
 • Осъществяване на съвместна дейност и кореспонденция с български и чуждестранни фирми;
 • Присъединява се към екипа на BUNKER BG като Главен специалист по "Отопление, вентилация и климатизация".

Екип