инж. Константин Кръстев

Security Systems Specialist

Проектиране и изграждане на Системи за сигурност в обекта и периметъра.

 • 2009 г. завършва висшето си образование със степен бакалавър по „Компютърни системи и технологии” в Бургаски Свободен Университет. След завършване на образованието си специализира върху слаботокови системи и по-конкретно – системи за сигурност и опазване здравето и безопасността на хората. Подобрява знанията и качествата си посредством завършени курсове по сигнално-охранителни решения, комуникационни устройства в охранителната техника, както и системи за опазване на здравето и безопасността на хората;
 • 13-годишен опит в проектиране и изграждане на системи за сигурност;
 • 12-годишен опит в изграждане на системи за опазване на живота и здравето на хората (ПИС, ПГИ);
 • Изграждане на цялостна мониторингова система на МИНИ МАРИЦА ИЗТОК;
 • Изграждане на мониторинг център на територията на МИНИ МАРИЦА ИЗТОК;
 • Завършен курс за сигнално-охранителни решения – DSC Унгария;
 • Завършен курс за комуникационни устройства в охранителната техника – DSC Унгария;
 • Завършен курс за обучение по чл. 8, т.2 от Наредба No8121з-531 от 9 септември 2014 г.;
 • Завършен курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност до1000 V;
 • Изграждане и поддръжка на системи за сигурност (СОТ);
 • Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение (CCTV);
 • Изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъп (СКД);
 • Изграждане и поддръжка на пожаро-известителни системи (ПИС);
 • Изграждане и поддръжка на системи за газово пожарогасене (ПГИ);
 • Изграждане на периферна система за видеонаблюдение, свързана с мониторинг;
 • Изграждане на система за контрол на достъп на основните входно-изходни точки;
 • Проектиране и изграждане на цялостна пожаро-известителна система на М&M БГ;
 • Проектиране и изграждане на системи за газово пожарогасене (ПГИ);
 • Участие в проект за изграждане на системи за сигурност на „ПАПС – ОЛИО”;
 • Става част от екипа на BUNKER BG, като Главен специалист "Системи за сигурност".

Екип