Предпазни средства

В допълнение към Системата за сигурност предлагаме защитно оборудване на Вас и цялото Ви семейство. Докато сте в своя бункер, можете да се чувствате напълно защитени от външната среда, независимо дали е наситена с радиоактивност, вируси, химически замърсители или злонамерени лица. Ако все пак Ви се наложи да излезете от бункера в такава опасна среда, защитните облекла и приспособления ще Ви предпазят от проникването на вируси и химикали. Вашият бункер ще бъде оборудван със специална апаратура за следене на външната и вътрешната обстановка - нивото на радиоактивно замърсяване и качеството на въздуха. По този начин ще бъдете осведомени кога е безопасно да излезете и кога трябва да носите защитните облекла. Облеклата са снабдени дозиметри и с портативни детектори за радиоактивни лъчения.

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ