Вентилация и пречистване

Нуждата да дишате чист и безопасен въздух е първостепенна. Системите за пречистване на въздуха, които използваме, са военна разработка и предоставят най-доброто решение за предпазване от радиоактивни отпадъци след ядрени, биологични или химически атаки.  За подсигуряване на Вашата сигурност работим само с лицензирани производители от Швейцария и Израел. Всяка система за пречистване на въздуха се захранва с електричество и съдържа две резервни подсистеми. Едната е с автоматично захранване, черпещо енергия от батерия в моментите, когато електрозахранването внезапно прекъсне, а другата подсистема е аварийна ръчна помпа за дългосрочни прекъсвания на тока. По този начин можете да бъдете напълно спокойни, че в бункера ще дишате напълно пречистен въздух. Освен това филтрите, през които минава външният постъпващ въздух са няколко, с различни функции и степен на пропускливост.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ

Системата за пречистване на въздуха е военна разработка, която официално внасяме директно от производителите в Швейцария или Израел, в зависимост от нуждите. Целият замърсен въздух се изсмуква от вентилатора, който след това го прекарва през клапан. Въздухът преминава през филтър, който го пречиства и същият става годен за дишане. Системата е снабдена с H14A филтър от най-висок клас, предварителен филтър клас F9 и въглероден филтър, способен да премахва всички известни биологични замърсители, бойни газове и ядрени отпадъци от въздуха. 

 

ПРОТИВОВЗРИВНИ КЛАПАНИ

ПРОТИВОВЗРИВНИ КЛАПАНИ

Системите са снабдени с противовзривни клапани за предпазване на бункера от въздействието на резки промени в налягането на външния въздух. Ядреното оръжие създава ударна вълна, която може да доведе до внезапни промени в налягането на атмосферата (около 3 кг. на квадратен сантиметър), което да се разпростре на  няколко десетки километра от точката на детонация. След преминаване на ударната вълна следва внезапно отрицателно налягане. Ако такива вълни влязат в бункера, ще нанесат значителна вреда на обитателите и оборудването. Противовзривните клапани се поставят във въздуховодите и изпускателните тръби. В нормални условия взривните клапани остават отворени, а пружинните клапани автоматично се затварят при силно налягане.

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ