Проектиране и строителство

Строителството на бункери не е проста задача. Затова и нашият екип е съставен от различни специалисти в различни сектори. Бункерът не е само място, което да обитавате за кратко, а секретно съоръжение, което трябва да съхрани Вашия живот и този на близките Ви за продължителен период от време. Бункерът трябва да е конструиран така, че да Ви защитава от различни природни и социални бедствия, в това число ядрена атака, химическо замърсяване на въздуха и водата, биологични оръжия и вируси.

Етапи

Първо проучваме терена. Извършва се със специалисти геодезисти, геолози и хидроинженери, за да се установи дали мястото е подходящо за изграждане на бункер.

След като проучването е дало необходимата информация за терена и възможните заходи за строително-монтажната техника, започваме проектирането. То се извършва от архитекти-проектанти с голям опит в строителството, конструктори, физици и различни технически лица.

След проектирането следва подготовката на строителна площадка за стартиране на изкопни дейности. Следва изграждане на кофраж, стоманено-бетонна конструкция и хидроизолация. Всички дейности са строго контролирани от надзорни технически лица, за да се гарантира стриктно изпълнение по одобрения проект.

След приключване на строителните дейности започваме монтаж на ВиК и електроинсталации. Впоследствие се монтират всички животоподдържащи инсталации от спецификацията на бункера. 

Неразделна част от изграждането на бункера е възстановавянето на терена и неговото озеленяване. Целта е по нищо да не се забелязва наличието на строителни дейности, както и нищо да не издава, че под повърхността има секретно съоръжение.

ПРОУЧВАНЕ

ПРОУЧВАНЕ

Преди да поемем ангажимент по изграждането на Вашия бункер, правим проучване на терена. Проучването е важна начална стъпка, за да добием яснота за особеностите на мястото, както и входно-изходните точки за строително-монтажната техника. Геодезисти, геолози, хидроинженери, проектанти и строителни инженери ще изследват мястото по отношение на денивелация, подпочвени води и други. След това ще подготвим идеен проект, съобразен с Вашите нужди.

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

В проектирането на Вашия бункер вземат участие архитекти, конструктори, 3D-проектанти, дизайнери,  физици, специалисти техници, инженери и не на последно място сте Вие самите! Клиентът определя размерите и броя на помещенията, които желае, както и броя лица, които ще обитават бункера. Изготвя се архитектурен идеен проект, на база на който се проектират останалите инсталации. След като всички проекти бъдат готови, ще получите точна оферта за изграждане на бункера.

СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството започва с подготовката на строителна площадка за изкопни дейности. След тях следва изграждане на кофраж, стоманено-бетонна конструкция и хидроизолация. Дебелината и добавките на бетона са изчислени да поглъщат всички видове радиоактивни лъчения. Всички дейности са строго контролирани от надзорни технически лица, за да се гарантира стриктното изпълнение по одобрения проект. 

МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

След приключване на "грубото" строителство, започваме монтаж на електрически и ВиК инсталации в бункера. Следваща стъпка е монтаж на животоподдържащите системи, както и на външните скрити изходи. Монтират се всички датчици и измервателни уреди, заедно с допълнителни системи и екстри, които е поръчал клиентът. След всеки монтаж е задължително тестването на съответната система. Тестовете се правят повече от един път, преди да издадем сертификат за гаранционна поддръжка. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Неразделна част от проекта по изграждането на Вашия бункер е възстановяването на терена, разчистването от всякакви строителни отпадъци и озеленяването му. Целта е никой да не може да познае, че под мястото съществува секретно съоръжение. За извършването на ландшафтните дейности работим с професионалисти, с които синхронизираме действията си по засекретяване на скритите изходи.

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ