Електрически системи

Всеки бункер е оборудван с независима автономна електрическа система. Това значи, че ако електричеството от външната електропреносна мрежа бъде прекъснато, автоматично се включва алтернативното захранване. По този начин всички съоръжения в бункера ще продължат да фукционират оптимално. Електрическото захранване на всеки бункер е свързано към същата елекрическа външна мрежа, към която е прикачена и собствената Ви къща. Алтернативните електрически системи се включват автоматично само в момент на нужда. Съществуват различни видове системи. Освен генератор на електричество, можем да инсталираме и соларна система. Сервизното помещение на всеки бункер е шумоизолирано.

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Съществуват различни видове генератори на електричество. След изчисления ще подберем такъв, който е подходящ за Вашия собствен бункер. Ползваме генератори с японски двигатели YANMAR, като имаме и други предложения. Генераторите имат шумозащитен и водозащитен кожух, както и трифазни и монофазни изводи. Сервизното помещение ще бъде специално шумоизолирано. Генераторът притежава контролен панел за автоматичен старт и управляващо напълно автоматично старт-стоп табло, което гарантира включване и изключване към външната мрежа без човешка намеса.

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Фотоволтаичните панели, познати още като "слънчеви панели", са една добра алтернатива за допълнително електрическо захранване на Вашия бункер. Те притежават акумулаторни батерии, които през деня се запасяват с електричество и които могат да се използват в момент на нужда. Контролният панел осигурява автоматично захранване без човешка намеса. По този начин ще разполагате с три източника на електричество за тройно подсигуряване - външна електрическа мрежа, генератор на електричество и соларна система. 

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ