Отопление и охлаждане

За отоплението и охлаждането на бункера ще бъде монтирана термопомпа. Това е вид климатична машина за извличане и преобразуване на топлинна енергия от почвата. Използва се природната термоенергия, която се акумулира в почвата, като се извлича и трансформира в полезна топлина.  По този начин се загрява вода в бойлера или се охлажда във вътрешната тръбна мрежа. Има няколко вида термопомпи, ние ще монтираме този вид, който е най-подходящ за бункер. При земната серпентина топлинната енергия се извлича директно от земята като земносвързана затворена система. Системата е надеждна и с висок коефициент на полезно действие. Отоплява успешно помещенията в бункера, бойлера, водата в тръбната мрежа, а лятото охлажда, ако срещнете нужда. 

Мрежова инсталация

Мрежова инсталация

Отоплението и охлаждането в бункера е решено чрез мрежова тръбна инсталация до всяко едно помещение. Термопомпата захранва с енергия водната тръбна инсталация и чрез монтирани конвектори в стаите лесно ще настройвате електронно температурата, която ви е комфортно да ползвате.

КАК ДА СЕ СДОБИЯ СЪС СОБСТВЕН БУНКЕР ?

СРЕЩА

 

ОФЕРТА

 

ДОГОВОР

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

ПРЕДАВАНЕ